[ ผู้จัดทำ ] [ Home ]

 

ประวัติของมหาอำมาตย์นายกเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
   
(พ.ศ. ๒๔๐๕ - ๒๔๘)

พระราชหัตถ์เลขาส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    ถึง มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

 

จาก Web site อื่นๆ

jaopraya
พระยายมราช (แก้ความกำกวม) - วิกิพีเดียเจ้าพระยายมราช by Google
สุขุม - Sukhum
The Parliament Building
ประวัติคณะจิตรลดา


ปั้น สุขุม by google
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) - วิกิพีเดีย
BlogGang.com : : กัมม์ - เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
PANTIP.COM : K4409228 เพชรพระมหามงกุฎ - เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
BlogGang.com : : twojay
.:: เจ้าพระยายมราช - คลังปัญญาไทย ::.

sukhum.net
King Rama VI and first Thai surname
Buddha Relic to Golden Mount
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 6 พระราชทานนามสกุล สุขุม
สุขุม


 1. ประวัติของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ

 2. เพลงที่หลวงสุขุมนัยประดิษฐ แต่งทำนอง

Luang Sukhum Music (English page)

 1. ๑๐๐ ปี หลวงสุขุมนัยประดิษฐ Concert

   

  จาก Web site อื่นๆ

  หลวงสุขุมนัยประดิษฐ - วิกิพีเดีย

  หลวงสุขุมนัยประดิษฐ by Google
  ประวัติการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ริเริ่มก่อตั้งการกีฬาแห่งปร ะเทศไทย

  OCSC Office of The Civil Service Commission
  " ครั้งแรก ที่ ทูลกระหม่อมแดงและนางสาวสังวาลย์ ทรงพบกัน ณ เมืองบอสตัน"

  หลวงสุขุมนัยประดิษฐ กับ ดนตรี

  หลวงสุขุมนัยประดิษฐ กับ ดนตรี

  หลวงสุขุมนัยประดิษฐ กับ กีฬา

  Olympic Committee 1964
  รูปปั้นหลวงสุขุมนัยประดิษฐ ประดิษฐานใน พิพิธภัณฑ์กีฬาฯคำแนะนำการอ่าน
Click ที่ตัวอักษรสีน้ำเงินหรือที่รูป สำหรับรายระเอียด
Click ที่ Window ลูกศรกลับที่อยู่ข้างบนของจอภาพทางด้านฃ้าย เพื่อกลับไปที่หน้าที่แล้ว

คำแนะนำการพิมพ์
   ขนาดตัวอักษร
      ไปที่ Menu Bar
         Click ที่ View
            Click ที่ Text Size
               Click ที่ - Medium จะได้ตัวอักษรใหญ่ แต่พิมพ์มากหน้า
                          - Small จะได้ตัวอักษรเล็ก แต่พิมพ์น้อยหน้า
    พิมพ์หน้าให้ใหญ่ขึ้น
        ไปที่ Menu Bar  
          Click ที่ File
             Click ที่ Page Setup
                เปลี่ยนตัวเลข ของขอบฃ้าย, ขอบขวา, ขอบบน, ขอบล่าง ไปที่ ๐.๕๕ นิ้ว แล้ว click OK

( ตรวจก่อนพิมพ์ - ไปที่ Menu Bar, Click ที่ File, Click ที่ Print Preview )


 

sukhum.net

thesukhums.com

แพม เว็บไซ็ท

แพม by Google

แพม ศิลปิน ใน St. Cloud Times News Paper 1/2/04

แพม ศิลปิน ใน Skyway News 7/04

แพม ใน Star Tribune, 2/25/06

แพ็ท เว็บไซ็ท

แพ็ท Definity Company ใน Star Tribune News Paper 3/15/04

แพ็ท ใน St Paul Pioneer Press. 4/29/06